PR AU 人物对白处理小技巧

PR AU 人物对白处理小技巧

 

同一个话筒,链接不同的设备所获得声音大为不同,是因为所处理声音的硬件不同所致。如果你需要录音,或者拍戏所需要。还是需要了解一些音频方面的知识。

视频中分别使用AU和PR了解音频插件Waves的简单使用。这些都是在Win10系统上的操作,全部都是目前最新的软件和插件。

 

 

相关连接:

AU软件和插件安装与破解                                                      Windows 10系统安装


9次下载
游客10折
VIP免费
请登陆后查看您的优惠信息!
下载内容:******,将显示在文件下载页面,并发送到您的注册邮箱。
×
购买说明:

会员系统在升级,过程中遇到问题,请在网站右侧联系管理员。带来不便请理解!

3 只狐狸
登录/注册
千年骚狐
微信公众号